Jerca Rožnik Novak & Leon Marič: HWEOL

HWEŌL... V VRTINCU ČASA / HWEŌL... IN A WHIRLWIND OF TIME

plesni prvenec / a dance debut
 

Avtorstvo, koreografija in izvedba / Authorship, Choreography and Performance: Jerca Rožnik Novak, Leon Marič

Avtorska glasba in izvedba / Music and Performance: Kai Strobel / Andrej Hernavs

Posnetek glasbe / Soundtrack: Marc Strobel

Dramaturgija / Dramaturgy: Andreja Kopač

Kostumografija / Costume Design: Sara Smrajc Žnidarčič

Oblikovanje svetlobe / Lighting Design: Janko Oven

Producentka / Producer: Katja Somrak

Produkcija / Produced by: Plesni Teater Ljubljana – Prvenec PTL 2016 / Debut PTL 2016

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

 

S podporo / Supported by: Anton Bruckner Privatuniversität / Anton Bruckner Private University for Music, Drama, and Dance

Zahvala / Thanks to: Veronika Valdés, Rose Breuss, Tomaž Štrucl, Lea Stroj, Branko Potočan, MGLC

 

INFO. / REZ.: Moje karte, 041-365-184, ptl@mail.ljudmila.org, info@ptl-lj.si

Vstopnice / Tickets: 7/5 EUR (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), predhodna rezervacija ali uro pred predstavo v gledališču / prior reservation or an hour before the performance at the theatre

 

Odlomek iz kritike

"Hweöl… V vrtincu časa Jerce Rožnik Novak in Leona Mariča je prijetno in optimistično zaznamoval začetek nove gledališke sezone; je inteligentno zaokrožena koreografska celota, kjer premišljeno zasnovani koncept dobi tudi svoj jasni odrski odtis." Daliborka Podboj, Parada plesa

 


Excerpt from Press Review / Critic

"Hweöl ... In a whirlwind of time by Jerca Rožnik Novak and Leon Marič has pleasantly and optimistically marked the beginning of the new theatre season; it is an intelligently rounded choreographic whole, where the thoughtfully conceived concept also gets its clear imprint on stage." Daliborka Podboj, Dance Parade

 

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid