Vključevanje otrok v delovna opravila v družini

Barbara Turk Niskač je kot mlada raziskovalka na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo doktorirala z raziskavo Med igro in delom: Etnografska raziskava učenja v zgodnjem otroštvu. Na področju antropologije otroštva se je izpopolnjevala tudi kot Fulbrightova štipendistka v ZDA. Je mati treh otrok in ustanoviteljica mini festivala Trije mali volkci, ki skozi film predstavlja raznolike izkušnje otrok širom sveta.

 

Vključevanje otrok v delovna opravila v družini

Igra je življenjskega pomena za človekov razvoj. Kakšno vlogo pa ima delo? Si igra in delo res nasprotujeta?

Že kmalu, ko otroci shodijo, neizmerno uživajo, če lahko sodelujejo v delovnih opravilih, ki se odvijajo v družini.

Od peke peciva do grabljenja listja. Predavanje, ki je plod doktorske raziskave o prepletu dela, igre in učenja v predšolskem obdobju predstavi pozitivne plati vključevanja otrok v delovna opravila. Otroci si ob vključevanju v delovna opravila krepijo samopodobo, razvijajo občutek odgovornosti, pripadnosti, identitete in pridobivajo nove veščine. Ali lahko otroci skozi delo razrešijo tudi medosebne konflikte? Odgovor je pritrdilen. Tako delo kot igra namreč lahko predstavljata način, kako otroci vzpostavljajo odnose, ustvarjajo pomene o sebi in o svetu, osmišljajo svoje bivanje, raziskujejo zmožnosti človeške izkušnje, odkrivajo, ustvarjajo in izumljajo ter uživajo v skupnem udejstvovanju.

Vir: JZ Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani, Napovednik.com

Zemljevid