De Bonova orodja razmišljanja za kreativne projekte z dodano vrednostjo

V današnjih razmerah ni več dovolj, da izvedemo projekt korektno in v skladu s klasičnimi pravili projektnega vodenja. Kupci so namreč vse zahtevnejši, konkurenca vse hujša, prodaja vse težja. Rezultati naših projektov morajo zato biti nekaj posebnega, unikatnega - kar pravi tudi ena od definicij projekta.

K unikatnosti seveda lahko veliko pripomore jasno, celovito in ustvarjalno razmišljanje. De Bonova orodja razmišljanja nam omogočajo, da NE delamo pet pogostih napak razmišljanja, ki so hkrati tudi napake priprave projekta: spregledamo nekaj, vidimo samo del situacije, izpustimo nekaj, pri svojem razmišljanju ne upoštevamo posledic ali pogledov ostalih, ne naštejemo alternativ.

Delavnica vas bo opremila z znanjem in vajami, da boste te napake delali vedno bolj poredko, hkrati pa svoje projekte nadgradili z domiselnostjo, ki bo pripomogla do dodane vrednosti za kupce. Večina projektov se namreč konec koncev dela prav zaradi oziroma za njih.

Potek delavnice:

Vsaka skupina si bo izbrala svoj konkreten projekt. Postopoma bomo spoznavali vse faze projekta in njene glavne aktivnosti.

V vsaki fazi bomo vsaka skupina na izbranem projektu izvedla eno od aktivnosti in pri tem uporabila eno od de Bonovih orodij, s pomočjo katere bo prišla do boljših rezultatov posamezen faze. Na koncu posamezne faze bo vsaka od skupin predstavila rezultate svojega dela.

Tako bomo skozi tri različne projekte lahko spoznavali potek in bistvene elemente uspešnih projektov ter kako nam lahko de Bonove tehnike pri tem pomagajo.

Udeleženci bodo s seboj odnesli:

- poglobljeno poznavanje vseh faz projekta

- nekatere tehnike in orodja projektnega dela z njihovo uporabo na konkretnih projektih

- uporabo de Bono tehnik na aktivnostih izbranih projektov

- vzorce projektnih dokumentov posameznih faz projekta

- nekatere dodatne materiale povezane s projektnim delom

Čas trajanja: 8 polnih ur (9 šolskih ur in odmor), od 8:30 do 16:30

Max število udeležencev: 18

Način dela: delavnični, v največ treh skupinah s po šest udeležencev

Voditelja delavnice: Aleš Štempihar in mag. Nastja Mulej.

Več o Alešu.

Več o Nastji.

Več informacij in prijave na delavnico: info@deBono.si.

Gre za 21. ponovitev delavnice.

V ceno delavnice je vključeno gradivo ter prigrizki in kosilo. Parkiranje na GZS je brezplačno.

Vir: deBono.si, Napovednik.com

Zemljevid