XV. Mednarodni Lirikonfest Velenje (2016)

  • Kaj: Mednarodno književno srečanje / rezervat za poezijo
  • Kdaj: sreda, 7.9.2016 od 19.00 do 23.00
  • Kje: Vila Bianca, Stari trg 3, Velenje
  • Prireditelj: KPLZA Velenika
  • Vstopnina: donacijska vstopnina z nakupom knjige poezije na Lirikonfestovi knjižni stojnici

Ustanova Velenjska knjižna fundacija

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE – XV. mednarodno književno srečanje / Večer novejše evropske poezije / Debatna književna omizja / Akademija Poetična Slovenija s slavnostno podelitvijo Lirikonfestovih nagrad in priznanj ter koncertom skupine Tosca Beat / Velenje (Vila Bianca), 7. in 8. septembra /

- Festivalni sklic: Vsi smo beg XXI. st! Poezija = razbito ogledalo

Mednarodna Pretnarjeva nagrada 2016 – častni naslov "ambasador slovenske književnosti in jezika" – slovenska zahvala hrvaškemu literarnemu zgodovinarju in južnoslavistu prof. dr. ZVONKU KOVAČU za večletno posredovanje slovenske literature in jezika na Hrvaškem, vzpostavljanje slovensko-hrvaških književno-jezikovnih stikov ter mednarodnopovezovalno, znanstvenoraziskovalno in predavateljsko delo, ki pomembno vključuje sodobne slovenske književne ustvarjalce (13. podelitev mednarodne književne nagrade oz. častnega ambasadorskega naslova, ki ga bo letošnjemu lavreatu v imenu Sosveta Pretnarjeve nagrade in slovenistike podelil literarni zgodovinar dr. Miran Hladnik); 

 

velenjica-čaša nesmrtnosti 2016 slovenskemu pesniku PETRU SEMOLIČU za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo (11. podelitev vseslovenske književne nagrade); 

 

Lirikonfestov zlát 2016 slovenski književnici Petri Koršič za najtehtnejši esej na evropsko aktualno temo Lirikonfestovega književnega omizja 2016 (5. bienalna podelitev festivalnega priznanja);

 

Mateja Komel Snoj, Lara Mihovilović, Jolka Milič, Maruša Mugerli Lavrenčič in Lara Unuk nominirani za Lirikonov zlát 2016 (10. podelitev revijalno-festivalnega priznanja za vrhunske prevode poezije XXI. st. v slovenščino, objavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2016).  

 

XV. MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE (2016) - XV. mednarodno književno srečanje v Velenju s književnimi gosti iz Grčije, Makedonije, Srbije, Hrvaške, Italije, Albanije, Poljske, Slovaške, Češke in Slovenije (revijalno-festivalni izbor 2 x 21 slovenskih in v slovenščino prevedenih evropskih pesnikov, esejistov, prevajalcev in mednarodnih književnih posrednikov)

 

"Poezija = razbito ogledalo" – Lirikonfestov večer novejše evropske poezije  

Prvi večer v letošnjem Lirikonfestovem "rezervatu za poezijo" (7. septembra) bo prepleten s predstavitvijo 12. letnika mednarodne festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2016) z izvirno in prevedeno evropsko poezijo XXI. st. (42 avtorjev in prevajalcev, 432 str., uredil Ivo Stropnik) ter izvirnimi/avtorskimi in prevodnimi pesniškimi branji festivalno izbranih/gostujočih tujih avtorjev in njihovih prevajalcev v slovenščino, nominiranih za mednarodno revijalno-festivalno priznanje Lirikonov zlat 2016 (za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st., izborno objavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21). – Za mednarodno revijalno-festivalno priznanje Lirikonov zlat 2016 je letos nominiranih pet slovenskih književnih prevajalcev oz. prevajalk: Mateja Komel Snoj, Lara Mihovilović, Jolka Milič, Maruša Mugerli Lavrenčič in Lara Unuk, ki bodo predstavili svoje prevode oz. gostujoče avtorje (pesnice in pesnike). Iz novejše srbske in hrvaške poezije gostujeta Dragan Jovanović Danilov in Delimir Rešicki; iz novejše makedonske poezije Mitko Apostolov in Snežana Stojčevska; iz novejše italijanske poezije Alessio Brandolini in Patrizia Dughero; v festivalni antologiji sta z nominiranimi slovenskimi prevodi predstavljeni italijanski pesnici Anna Toscano in Elisa Biagini; iz novejše grške poezije gostujeta Maria Topali in Haris Psarras. – Izven nominiranih prevodov oz. prevajalcev (iz festivalnorazpisnih jezikov/literatur) bomo na Lirikonfestovem večeru novejše evropske poezije slišali ladinščino z gostujočo južnotirolsko pesnico Rut Bernardi (iz nemščine je izbor njenih pesmi prevedel Lado Planko); iz novejše češke poezije je z gostujočim pesnikom Adamom Borzičem za prve slovenske prevode njegove poezije poskrbel Peter Kuhar, ki je za letošnjo festivalno antologijo Rp. Lirikon21 prevedel tudi predstavitvena izbora pesmi Irene Douskove in Lenke K. Daňhelove; iz novejše slovaške poezije gostuje Joe Palaščák s slovenskimi prevodi Špele Šramel Sevšek in Mirne Dizdarević; v festivalni antologiji je v slovenskem prevodu Andreja Pleterskega predstavljen slovaški pesnik Daniel Pastirčák; gostujoči albanski prevajalec Nikollë Berishaj (leta 2013 dobitnik Lirikonfestove mednarodne Pretnarjeve nagrade oz. častnega naslova "ambasador slovenske književnosti in jezika") je za festivalno antologijo prevedel v slovenščino kosovska pesnika Xhevdeta Bajraja in Arbena Idrizija; iz novejše poljske poezije bo gost letošnjega Lirikonfesta pesnik Zbigniew Tlałka v slovenskih prevodih Dušana M. Pirca, medtem ko je Jana Unuk za predstavitev v festivalni antologiji prevodno izbrala pesnici Anno Augustyniak in Ewo Sonnenberg. – Z avtorskim pesniškim branjem se bo predstavil tudi Zvonko Kovač, letošnji Pretnarjev nagrajenec (ambasador slovenske književnosti in jezika na Hrvaškem), predstavitveni izbor njegovih pesmi je v slovenščino prevedla Vesna Mikolič. – Pesnik in prevajalec Željko Perović je iz novejše slovenske poezije za festivalno antologijo prevedel v hrvaščino predstavitvene izbore pesmi Zorana Pevca, Iva Stropnika in nekaj svojih pesmi. – Sklepna urica Lirikonfestovega večera novejše evropske poezije, pospremljenega s kantavtorskim koncertiranjem Vasje Mihajlovića - Woodyja, bo namenjena slovenski poeziji – pesniškemu branju treh Lirikonfestovih lavreatov v tem desetletju: Petru Semoliču, letošnjemu dobitniku vseslovenske književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st., Zoranu Pevcu (nagrajencu leta 2013) in Maji Vidmar, ki ji je Lirikonfest kot lanski nagrajenki letos izdal knjižno zbirko Petdeset izbranih pesmi iz njenega vrhunskega 10-letnega pesniškega opusa v XXI. st. (pesmi je izbrala Urška Zupančič).  

 

Lirikonfestova debatna književna omizja o (po)begu v literaturo in njeni odtujenosti, jezikovni identiteti, poeziji kot razbitem ogledalu ter posnemanju kot orodju literarnega ustvarjanja v XXI. st.

V festivalni družbi osrednje vabljenih in gostujočih 21 evropskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov (zlasti poezije XXI. st.) bomo na dveh Lirikonfestovih debatnih književnih omizjih (8. septembra) slišali razmišljanja na esejistično-debatno zastavljene festivalne teme: Vsi smo beg XXI. st.! Poezija = razbito ogledalo (Beg v literaturo: Je poezija pobeg iz realnosti ali ravno obratno? Tujost in odtujenost v novejši literaturi – begunstvo, preseljevanje, disidentstvo ... Kaj pa jezik in identiteta? Posnemanje kot orodje sodobnega literarnega ustvarjanja?!). – Slovenska književnica Petra Koršič, letošnja dobitnica Lirikonfestovega zlata, bo predstavila svoj nagrajeni esej Z zlatom zlepljen razbiti dom. – O jeziku in identiteti s primerom ladinščine bo zagotovo zanimiva refleksija južnotirolske književnice Rut Bernardi. – O posnemanju kot orodju sodobnega literarnega ustvarjanja bosta z uvodnimi refleksijami (drugega omizja) kot pesnika in literarna interpreta razmišljala Peter Semolič (letošnji dobitnik Lirikonfestove književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st.) in dr. Zvonko Kovač (letošnji Pretnarjev nagrajenec – ambasador slovenske književnosti in jezika na Hrvaškem). Debatno odprti književni omizji bosta usmerjala Urška Zupančič in Zoran Pevec.

 

Lirikonfestovi književni nagradi in priznanji – slavnostna podelitev na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija s koncertom skupine Tosca Beat

Na osrednjem festivalnem dogodku – Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija (8. septembra) bo med slavnostnim koncertom glasbene skupine Tosca Beat trinajstič podeljena mednarodna Pretnarjeva nagrada oz. častni naslov "ambasador slovenske književnosti in jezika", enajstič vseslovenska literarna nagrada velenjica-čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus slovenskega pesnika/pesnice v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo; desetič mednarodno revijalno-festivalno priznanje Lirikonov zlát za vrhunske prevode novejše evropske poezije v slovenščino, objavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2016) ter petič bienalno mednarodno festivalno priznanje Lirikonfestov zlat za najtehtnejši esej na evropsko aktualno temo Lirikonfestovega književnega omizja 2016.

 

Mednarodno Pretnarjevo nagrado 2016 – slovensko zahvalo s častnim naslovom "ambasador slovenske književnosti in jezika" prejme hrvaški literarni zgodovinar in južnoslavist prof. dr. Zvonko Kovač za večletno posredovanje slovenske literature in jezika na Hrvaškem, vzpostavljanje slovensko-hrvaških književno-jezikovnih stikov ter mednarodnopovezovalno, znanstvenoraziskovalno in predavateljsko delo, ki pomembno vključuje sodobne slovenske književne ustvarjalce. - Nagrado/častni naslov bo lavreatu v imenu Sosveta Pretnarjeve nagrade in slovenistike podelil literarni zgodovinar dr. Miran Hladnik.

 

Vseslovensko književno nagrado velenjica-čaša nesmrtnosti 2016 za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo, prejme slovenski pesnik Peter Semolič.

 

Mednarodno festivalno književno priznanje Lirikonfestov zlát 2016 za najtehtnejši esej na evropsko aktualno temo Lirikonfestovega književnega omizja 2016 prejme slovenska književnica Petra Koršič za avtorski esej Z zlatom zlepljen razbiti dom.  

 

Za mednarodno revijalno-festivalno književno priznanje Lirikonov zlát 2016 za vrhunske prevode evropske poezije XXI. st. v slovenščino, objavljene v fest. antologiji Rp. Lirikon21 (2016), je nominiranih pet slovenskih književnih prevajalcev oz. prevajalk: Mateja Komel Snoj (za prevode iz novejše hrvaške in srbske poezije), Lara Mihovilović (za prevode iz novejše makedonske poezije), Jolka Milič in Maruša Mugerli Lavrenčič (za prevode iz novejše italijanske poezije) ter Lara Unuk (za prevode iz novejše grške poezije).

Slavnostna podelitev nagrad in priznanj bo na festivalni Akademiji Poetična Slovenija v četrtek, 8. sept. 2016, ob 19. uri v Vili Bianca v Velenju. V umetniškem programu akademije bo koncertirala glasbena skupina Tosca Beat.  

 

XV. Mednarodni Lirikonfest Velenje (2016) bosta osrednje pospremili knjižni izdaji Rp. Lirikon21 (2016) – 12. letnik mednarodne festivalne antologije (432 str., urednik Ivo Stropnik) z izvirno in prevedeno poezijo 42 izbranih ustvarjalcev in prevajalcev poezije XXI. st. in desetih evropskih držav/literatur – ter Petdeset izbranih pesmi Maje Vidmar, lanske dobitnice književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti (2015) za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st. (pesmi izbrala Urška Zupančič).  

 

Dvodnevno festivalno dogajanje bo spremljala Lirikonfestova knjižna stojnica poezije XXI. st. s predstavitveno razstavljenimi novejšimi knjižnimi deli gostujočih avtorjev in prevajalcev XV. MLFV (2016) ter dosedanjimi dvanajstimi letniki mednarodne festivalne antologije Rp. Lirikon21 z izvirno in prevedeno poezijo XXI. st. Ob stojnici bo priložnost za pomenek s festivalno gostujočimi avtorji in prevajalci ter letošnjimi Lirikonfestovimi lavreati. – Z nakupom letošnjega ali starejšega festivalnega berila/antologije Rp. Lirikon21 ali izbranih pesmi iz knjižne zbirke Velenjica-čaša nesmrtnosti lahko na stojnici izkažete donacijsko vstopnino (10/21 eur) za "degustacijo" festivalnih dogodkov.

 

Lirikonfestov GLASBENI PROGRAM / Vasja Mihajlović - Woody / Tosca Beat

VASJA MIHAJLOVIĆ - WOODY je velenjski kantavtor, folk/country blues glasbenik, ki je v letih 2014/2015 "na štop" prepotoval Evropo in igral kitaro na ulicah mnogih evropskih mest. Pred kratkim je posnel svoj prvi album Travel songs. Njegovi glasbeni vzorniki so Doc Watson, Lightnin' Hopkins, Brownie McGhee idr. – Kantavtorsko koncertiranje na Lirikonfestovem večeru novejše evropske poezije (7. septembra, Velenje, Vila Bianca, med 19. in 22. uro).  

 

TOSCA BEAT je slovenska glasbena skupina, ki v svojem ustvarjanju združuje navidez nezdružljivo – modernejšo glasbo, urbane trende in elektronske ritme s klasičnim pristopom in opernim petjem. Skupino sestavljajo akademske operne pevke Zala Hodnik, Urška Kastelic in Eva Pavli, čelist Žan Beljan, violinist Luka Beljan, pianistka Kristina Golob ter semplist Neo Glušič. – Koncert na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija s slavnostno podelitvijo festivalnih nagrad in priznanj (8. septembra, Velenje, Vila Bianca, med 19. in 21. uro).

 

Spremljevalna razstava / Lirikonfestovo knjižno stojnico poezije XXI. st. spremlja (s spektrom pomenov "V mineralih je zapisano vse!") priložnostna razstava izbranih mineralov Balkana iz zbirke velenjskega zbiratelja Jožeta Rihtarja (z največjo zasebno zbirko mineralov v Sloveniji, razstavljeno v Hiši mineralov Muzeja Velenje, kjer bo v času festivala poleg geološke zbirke s preko 5200 minerali na ogled tudi gemološka zbirka dragih kamnov).

 

 

Rut Bernardi (Italija)

Alessio Brandolini (Italija)  

Patrizia Dughero (Italija) 

Haris Psarras (Grčija)

Maria Topali (Grčija)

Mitko Apostolov (Makedonija)  

Snežana Stojčevska (Makedonija)  

Dragan Jovanović Danilov (Srbija)

Zvonko Kovač (Hrvaška)

Delimir Rešicki (Hrvaška)

Nikollë Berishaj (Albanija) 

Zbigniew Tlałka (Poljska)  

Joe Palaščák (Slovaška)

Adam Borzič (Češka)

Lenka Kuhar Daňhelová (Češka) 

Peter Kuhar (Slovenija/Češka) 

Mirna Dizdarević (Slovenija)

Mateja Komel Snoj (Slovenija)

Petra Koršič (Slovenija)

Lara Mihovilović (Slovenija)

Željko Perović (Slovenija)

Zoran Pevec (Slovenija)

Dušan M. Pirc (Slovenija)

Lado Planko (Slovenija)

Peter Semolič (Slovenija)

Ivo Stropnik (Slovenija)

Špela Šramel Sevšek (Slovenija)

Jana Unuk (Slovenija)

Lara Unuk (Slovenija)

Maja Vidmar  (Slovenija)

Urška Zupančič (Slovenija)

 

SREDA, 7. SEPTEMBRA 2016

19:00 do 23:00 / Vila Bianca (Stari trg 3, Velenje / dvorana, galerija in terasa) / "POEZIJA = RAZBITO OGLEDALO" – LIRIKONFESTOV VEČER NOVEJŠE EVROPSKE POEZIJE 2016 / kantavtorsko koncertiranje med pesniškimi branji: Vasja Mihajlović - Woody / Predstavitev Rp. Lirikon21 (2016) – 12. letnika mednarodne festivalne antologije izvirne in prevedene evropske poezije XXI. st. (42 avtorjev in prevajalcev, 432 str., uredil Ivo Stropnik), z izborom iz novejše grške poezije: Maria Topali, Haris Psarras (prev. Lara Unuk); iz novejše makedonske poezije: Mitko Apostolov, Snežana Stojčevska (prev. Lara Mihovilović); iz novejše srbske in hrvaške poezije: Dragan Jovanović Danilov, Delimir Rešicki (prev. Mateja Komel Snoj); Zvonko Kovač (prev. Vesna Mikolič); iz novejše italijanske poezije: Alessio Brandolini, Patrizia Dughero (prev. Jolka Milič); Anna Toscano, Elisa Biagini (prev. Maruša Mugerli Lavrenčič); Luigi Miotto (prev. Patricija Dodič); Rut Bernardi (prev. Lado Planko); iz novejše kosovske poezije: Xhevdet Bajraj, Arben Idrizi (prev. Nikollë Berishaj); iz novejše poljske poezije: Anna Augustyniak, Ewa Sonnenberg (prev. Jana Unuk); Zbigniew Tlałka (prev. Dušan M. Pirc); iz novejše slovaške poezije: Daniel Pastirčák (prev. Andrej Pleterski); Joe Palaščák (prev. Špela Šramel Sevšek in Mirna Dizdarević); iz novejše češke poezije: Irena Dousková, Adam Borzič, Lenka Kuhar Daňhelová (prev. Peter Kuhar); iz hrvaških prevodov novejše slovenske poezije: Zoran Pevec, Ivo Stropnik, Željko Perović (a. in prev.); iz novejše slovenske poezije in esejistike: Peter Semolič, Petra Koršič;

 19:00 do 20:15 / festivalno izbrana avtorska in prevodna pesniška branja gostujočih tujih avtorjev in prevajalcev njihove poezije v slovenščino // iz novejše italijanske poezije (ladinščina): Rut Bernardi (J. Tirolska), iz nem. prev. Lado Planko // iz novejše slovaške poezije: Joe Palaščák, prev. Špela Šramel Sevšek in Mirna Dizdarević // iz novejše češke poezije: Adam Borzič, Lenka Kuhar Daňhelová, prev. Peter Kuhar // iz novejše poljske poezije: Zbigniew Tlałka, prev. Dušan M. Pirc; predstavitveno prevodno pesniško branje poezije Ewe Sonnenberg, prev. Jana Unuk // iz novejše kosovske poezije: predstavitveno prevodno pesniško branje poezije Arbena Idrizija, prev. Nikollë Berishaj // iz novejše hrvaške poezije: Zvonko Kovač, prev. Vesna Mikolič;

 20:30 do 21:45  / festivalno izbrana avtorska in prevodna pesniška branja gostujočih tujih avtorjev in prevajalcev njihove poezije v slovenščino, nominiranih za mednarodno revijalno-festivalno priznanje Lirikonov zlat 2016 (za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st., izborno objavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21) // iz novejše grške poezije: Maria Topali, Haris Psarras, prev. Lara Unuk // iz novejše makedonske poezije: Mitko Apostolov, Snežana Stojčevska, prev. Lara Mihovilović // iz novejše srbske in hrvaške poezije: Dragan Jovanović Danilov (Srbija), Delimir Rešicki (Hrvaška), prev. Mateja Komel Snoj // iz novejše italijanske poezije: Alessio Brandolini, Patrizia Dughero, prev. Jolka Milič // predstavitveno prevodno pesniško branje poezije Anne Toscano in Elise Biagini, prev. Maruša Mugerli Lavrenčič;

 22:00 do 22:45 / iz novejše slovenske poezije / predstavitev Lirikonfestove nagradne knjižne zbirke Petdeset izbranih pesmi Maje Vidmar (lanske dobitnice književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti) / avtorsko pesniško branje treh Lirikonfestovih lavreatov: Zorana Pevca (velenjica-čaša nesmrtnosti 2013), Maje Vidmar (velenjica-čaša nesmrtnosti 2015) in Petra Semoliča – dobitnika velenjice-čaše nesmrtnosti 2016 – književne nagrade za vrhunski desetletni pesniški opus slovenskega književnika/-ce, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.);

ČETRTEK, 8. SEPTEMBRA 2016

9:30 do 13:30 / Vila Bianca (Stari trg 3, Velenje / dvorana) / "VSI SMO BEG XXI. ST." – LIKONFESTOVA DEBATNA KNJIŽEVNA OMIZJA 2016

9:30 do 11:30 / PRVO LIRIKONFESTOVO KNJIŽEVNO OMIZJE 2016 – 1. del: Beg v literaturo (Je poezija pobeg iz realnosti ali ravno obratno?) / 2. del: Tujost in odtujenost v novejši literaturi (begunstvo, preseljevanje, disidentstvo ... Kaj pa jezik in identiteta?)

9:45 / uvodna refleksija: Petra Koršič, avtorica festivalno nagrajenega eseja (Lirikonfestov zlat 2016);

10:00 / pogovorna refleksija z južnotirolsko književnico Rut Bernardi (o jeziku in identiteti s primerom ladinščine; prev. Lado Planko);

10:20 / razprava (debatno odprto književno omizje s festivalno gostujočimi avtorji in prevajalci vodi Urška Zupančič);

 

12:00 do 13:30 / Vila Bianca (Stari trg 3, Velenje / dvorana) / DRUGO LIRIKONFESTOVO KNJIŽEVNO OMIZJE 2016: Posnemanje kot orodje sodobnega literarnega ustvarjanja?! 

12:00 / moderatorjeve iztočnice;

12:10 / uvodna refleksija: dr. Zvonko Kovač (Pretnarjev nagrajenec 2016/ambasador slovenske književnosti in jezika na Hrvaškem): Postmoderna, pobeg v posnemanje;

12:30 / Peter Semolič / refleksija dobitnika nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti 2016;

12:45 / razprava (debatno odprto književno omizje s festivalno gostujočimi avtorji in prevajalci vodi Zoran Pevec);

 18:00 / Vila Bianca (galerija) / Lirikonfestova knjižna stojnica poezije XXI. st. / predstavitveno razstavljena novejša knjižna dela gostujočih avtorjev in prevajalcev XV. MLFV (2016) ter dosedanjih dvanajst letnikov mednarodne festivalne antologije Rp. Lirikon21 z izvirno in prevedeno poezijo XXI. st. / Pomenek s festivalno gostujočimi avtorji in prevajalci ter lavreati 2016

19:00 do 20:30 / Vila Bianca (Stari trg 3, Velenje / dvorana) / AKADEMIJA POETIČNA SLOVENIJA 2016 / umetniški program / koncert glasbene skupine Tosca Beat (akademske operne pevke Zala Hodnik, Urška Kastelic in Eva Pavli, čelist Žan Beljan, violinist Luka Beljan, pianistka Kristina Golob ter semplist Neo Glušič) // SLAVNOSTNA PODELITEV LIRIKONFESTOVIH NAGRAD IN PRIZNANJ 2016 / pozdravna beseda // 11. podelitev vseslovenske književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st. / beseda nagrajenca // 13. podelitev mednarodne Pretnarjeve nagrade – častnega naslova "ambasador slovenske književnosti in jezika" / beseda nagrajenca // 10. podelitev mednarodnega revijalno-festivalnega priznanja Lirikonov zlat za vrhunske prevode novejše evropske poezije v slovenščino, obj. v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2016) // 5. podelitev bienalnega mednarodnega festivalnega priznanja Lirikonfestov zlat za najtehtnejši esej na evropsko aktualno temo Lirikonfestovega književnega omizja 2016 / Povezuje Boštjan Oder

 

Poetry retreat │ Festival of lyrical feeling

International Lirikonfest Velenje (MLFV) is a traditional year-round festival of 21st century lyrical arts – its main program being an international literary meeting in Velenje, – which has been organized by Institution Velenje Literary Foundation and Velenika association in cooperation with foreign and Slovenian partners since 2002.

               International Lirikonfest Velenje has been embedded in presentation and popularization of 21st century fine literature, its authors, translators, international intermediaries of Slovenian literature and language to other nations, organizers, editors and other experts in Slovenian, European and World literature for two and a half decades; it establishes and broadens international literary collaboration, especially with original and translated 21st century poetry and with contemplation about the cognitive, cohesive and critical role of literature in European society and beyond. 

               Lirikonfest's literary roundtables are designed in terms of essays and debates regarding contemporary European literary themes.

               International Lirikonfest Velenje combines literary projects going back several years (established in Velenje between 2002 and 2015), which present 2 x 21 European and other authors, translators, international intermediaries and other experts on contemporary European/World fine literature, with new works live every year in the main festival program.

               The year-round program of International Lirikonfest Velenje contains 21 productions, which are (with original and translated periodical publications in international Rp. Lirikon21, at festival readings, literary roundtables, residential creative stays and other events) presented to around one hundred foreign and Slovenian authors, translators, international intermediaries and other 21st century fine literature experts. 

               Established and establishing European authors, translators, expert interpreters, editors, philosophers, aesthetes, international literary intermediaries and other experts and followers of original and translated fiction (especially 21st century poetry) are invited to participate at Lirikonfest.

               Lirikonfest's events are open to public and they include a reading culture development program with literary subscriptions I'm opening the book (for adults and older youth) and Chocolate with a book (for children and younger youth).

               International Lirikonfest Velenje envelopes all circles from which Slovenian literature spreads among readers: it introduces the youngest to children literature; it enables younger authors to get their voices heard; it introduces the latest works of established Slovenian and foreign authors; it opens expert debates about contemporary themes in Slovenian and European literature at roundtables and others; it includes its own literary-periodical and occasionally fictional book production; it offers an assortment of literary events and it demonstrates international literary collaboration in Slovenian space and occasionally with tours or presentations abroad.

       

  

 

 

Zunanje povezave: uvkf.si/sl/lirikonfestovo-podnebjewww.lirikonfest-velenje.siuvkf.si/sl/lirikonfestovo-podnebje

Vir: KPLZA Velenika, Napovednik.com

Zemljevid