Platnomer

Festival Tolstoj, iskalec resnicern Povest konja, predstava za igralca in svetlobopo motivih istoimenske novele L. N. Tolstoja

Gledališka predstava za otroke od 9. do 12. leta
Koprodukcija: Bufeto in CD

Koncept in priredba: Ravil Sultanov
Dramska predloga: Natalija Sultanov, Klavdija Zupan
Režija: Ivan Peternelj
Dramaturgija: Klavdija Zupan
Vizualna podoba: Darka Erdelj in Andrej Vrhovec
Glasba: Mitja Vrhovnik Smrekar
Igrata: Ravil Sultanov, Natalija Sultanov

Platnomer, glavni lik, je konj. Poskuša razumeti svet okoli sebe, ima oblikovan pogled na ljudi in življenje pa tudi na lastno usodo. Konj kot ena prvih udomačenih živali je v svetu ljudi vedno zavzemal poseben prostor – je simbol življenjske moči, sle, elegance, potovanja, prehoda v onstranstvo, pa vendar ga Tolstoj postavi na rob družbe – tako človeške kot tudi na rob konjske črede. Kot opazovalec z roba lahko poglobljeno posreduje svoje ugotovitve, življenjske izkušnje in spoznanja.

Plastično predstavljena in natančno zarisana tako naravna konjska kot tudi izumetničena človeška družba sta tako reflektirani skozi osrednji lik lisastega, postaranega, izmozganega konja, zato je tudi osnovni uprizoritveni koncept strnjen na enega vsestranskega izvajalca – v našem primeru je to Ravil Sultanov. Vprašanje smisla, minevanja, koristnosti, družbeni mehanizmi sprejemanja in izločanja so osrednje teme predstave, v znakovnem in simbolnem smislu pa nagovarja vse generacije, predvsem pa družinsko publiko.

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid