Jaz, mi in drugi : podobe mojega sveta

Stalna razstava Jaz, mi in drugi : podobe mojega sveta je razstava o človeku in njegovem umeščanju v svet; o osebni, skupni in univerzalni dediščini − kaj je, kako nastaja in kakšen pomen ima.

Iz družbene narave človeške vrste izhaja potreba po umeščanju – med ljudi, v prostor in v čas. Skozi razmerja med sabo in drugimi vsakdo išče odgovore na vprašanja in si oblikuje predstavo o svetu. Okolje, ki oblikuje posameznika, narekuje, kako naj se ta povezuje, kako naj vidi, čuti in vrednoti ljudi in stvari, pojme in ideje, znanja in izkušnje, preteklost in prihodnost …

Razstava je prostor postanka med vsakdanjimi obveznostmi, z možnostjo umirjenega premisleka o sebi in drugih ljudeh, o svetu in življenju, ki ga živimo. Je prostor spraševanja in iskanja lastnih odgovorov, prostor izmenjave mnenj in izkušenj, ki skuša v posamezniku oživiti preprosto radost in čudenje nad živo pisanimi podobami mnogih svetov.

Vir: Slovenski etnografski muzej, Napovednik.com

Zemljevid