Med naravo in kulturo, stalna razstava

Stalna razstava Med naravo in kulturo je tezaver muzejskih zbirk, zakladnica slovenske in zunajevropske dediščine vsakdana in praznika z več kot 3000 razstavljenimi predmeti, ki označujejo človeka kot del narave in kot kulturno bitje.

Razstavljeni predmeti pripovedujejo zgodbe o ljudeh, o virih in načinih preživljanja človeka (lov in ribolov, pridelovanje hrane, obrti…), o potrebnem in nepotrebnem, kjer razstava razkriva potrošnjo predmetov, namenjenih oblačenju in bivanju (oblačilna kultura in predmeti v zvezi z domom). Sklop o družbenem in duhovnem  razkriva zgodbe o odnosu človeka do sveta, o ljudski umetnosti, šegah, glasbi in ljudski religioznosti. Odsev daljnih svetov  je del razstave, ki ponuja strnjen pogled na predmete iz zunajevropskih muzejskih zbirk, ki preko zbiralcev, misionarjev, diplomatov in drugih pričajo o stikih Slovencev z izvenevropskimi kulturami v Avstraliji, Oceaniji, Aziji, Amerikah in Afriki. Poseben del stalne razstave je Etnoabecedaž, svet etnoloških predmetov od A do Ž, namenjen otrokom.

Vir: Slovenski etnografski muzej, Napovednik.com

Zemljevid