V. Festival boginje Bone v Kaštaboni, 2077-letnica

V. Festival boginje Bonae, ob 2077- letnici

Petek, 4.decembra 2015 ob 19.00 uri v Koštaboni, na nekdanjem sedežu društva Bona.

Bona je bila rimska boginja deviškosti, zdravja in blagostanja.

Po njej nosi Kaštabona ime.CASTRVM BONAE - Utrdba boginje Bone.

Prireditev je spomin na zgodovinski dogodek - Festival boginje Bone,

ki se je odvijal v Rimu v hiši Julija Cezarja, 4. dec. 62 pr.Kr.,

torej pred 2077 leti.

V programu sodelujejo:

Pevski zbor KD Alojz Kocjančič in recitatorji s predstavitvijo boginje Bone, istrskih antičnih kultov,rimskega pesništva in rekov.

Prireditev bo na nekdanjem sedežu društva Bona v organizaciji

Istrskega društva Helio Diakon in Kulturnega društva A. Kocjančič Koštabona,s podporo Mestne občine Koper - Capodistria in Krajevne skupnosti Šmarje.

Program bo povezoval Darjo Gregorič

DEA BONA - BOGINJA BONA

V starem Rimu so uradno častili mnogo kultov - božanstev.Ta vpliv se je čutil tudi k nam v Istro.

Stari Panteon, danes eden najlepših in ohranjenih antičnih templjev v Rimu, je bil skupni kraj čaščenja vseh teh božanstev.

Mnoga pa so imela še lastna svetišča. Boginja Bona je imela svoj tempelj pod Aventinskim gričem.

V okviru templja kjer so se priporočali za zdravje, je bila tudi nekakšna lekarna.Tu so Rimljani lahko dnevno dobivali razna zdravilna zelišča.

Po izročilu je bil v Kaštaboni, kjer je danes župnijska cerkev sv. Kuzma in Damijana, tempelj boginje Bone in kraj nosi po njej tudi latinsko ime CASTRVM BONAE kar pomeni Utrdba boginje Bone, zato Kaštabona-Koštabona. To je bila zagotovo vojaška utrdba na varni in strateško ugodni legi, ki je nadzirala staro pot v središče Istre. Ta je potekala po izročilu v bližini današnjih Puč. Mimogrede, puće je staroslovanska beseda in pomeni ljudstvo-narod.

Kaštabona je bila obdana z gozdovi in obzidjem, ter opazovalnim stolpom na Plešivci. Danes v bližini nogometnega igrišča. O njem poroča tudi škof Naldini v svoji Corografiji iz l.1700.

BOGINJA BONA je bila Velika boginja FAUNA ali MAGNA MATER najprej zemlje nato zdravja, nedolžnosti, deviškosti, plodnosti, blagostanja in materinstva. Častili so jo vsi sloji od sužnjev do cesarja in to 1.maja kot slovesni pomladni setveni praznik z obredom v templju, 4. decembra pa kot hišni praznik Festival Bone.

Rimski zgodovinar Plutarh je zapisal o tem praznovanju, ki se je odvijal v hiši Julija Cezarja 4. dec. 62 pr.Kr., torej pred 2077 leti. Vodila ga je njegova žena Pompeja z vestalkami. Strogo pa je bil to le ženski praznik na katerem niso smeli sodelovati moški. Zato se ga je držala skrivnost. A tokrat se je preoblečen v žensko, v palačo pretihotapil Klodij. Cezarjeva mati Aurelija ga je prepoznala ter ga nagnala iz palače.V Rimu je nastal zaradi tega pravi politični preplah, saj je bil kult Bone s tem onečaščen. Zaradi tega se je Julij Cezar ločil od svoje žene saj je dejal, da nad cesarjevo ženo ne sme biti noben sum.

Še mnogo zanimivosti je o boginji Boni.Tempelj Bone je bil tudi v Trstu in Nabrežini.

Boginjo Bono so upodabljali kot sedečo lepo žensko z rogom v naročju, ki je simboliziral blagostanje, kačo simbolom zdravilstva in zdravja in otrokom simbolom plodnosti in materinstva.

V Istri so bili že v antičnih časih dobro duhovno poučeni. V senci koštabonskega Boninega templja je odraščal in se navduševal nad skrivnostmi bivanja in življenja tudi največji sin Koštabone, blaženi misijonar Istre mladenič diakon sv. Elio, ponos naše dežele in njenih ljudi.

Večjega od njega v Istri ni !

Po virih sestavil:

darjo istrjan

040 868 875

istramojdom@gmail.com

Objavilo. Istrsko Društvo Helio Diakon Castrvm Bonae

Vir: darjo gregorič, Napovednik.com

Zemljevid