Ženske literarne ustvarjalke v slovenskih učnih načrtih

Posvet v sodelovanju z žensko sekcijo SC Pen Mira

Že vrsto let se v ženskem odboru SC PEN MIRA ukvarjajo z vprašanjem, kakšna je podoba ženske ustvarjalke ali nasploh ženske v različnih družbenih kontekstih. Listina mednarodnega PEN-a in listina MIRE njih zavezujeta h kritičnemu dialogu z različnimi javnostmi. Izobraževanje je tisto področje življenja, ki najbolj vpliva na prihodnji razvoj odnosov med spoloma in na podobo obeh, predvsem skozi prizmo literarnih besedil.

Bežen pogled v učne načrte za pouk slovenščine v osnovnih in srednjih šolah kaže neko razmerje med literati in literatkami, ki je posledica zgodovinskih in drugih dejavnikov. Članice ženskega odbora SC PEN MIRA predvsem zanima, kakšno podobo si ob tem glede literarnih ustvarjalk gradijo učenci in dijaki, še bolj pa učenke in dijakinje. Si bodo nekoč dijakinje upale stopiti na slovenski Parnas ali bodo raje ostajale v ozadju? Ni mogoče čas, da se mladi soočijo s podobo družbe, kjer velja enakopravnost med spoloma, tudi skozi literaturo?Program posveta:

9.00 – sprejem udeležencev

9.15 – Tanja Tuma: Pozdrav v imenu ženskega odbora SC PEN MIRA

9.20 – Uršula Cetinski, direktorica Cankarjevega doma: Pozdrav gostiteljice

9.30 – mag. Julijana Bizjak Mlakar, Ministrica za kulturo RS: Uvodni nagovor

9.45 – Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic RS: Se pravice lahko delijo na: pravice moških in pravice žensk?

10.00 – dr. Katja Mihurko-Poniž, dekanja Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici in izredna profesorica književnosti: Literarno besedilo, spol, kanon in kurikulum

10.30 – dr. Barbara Simoniti, pesnica in pisateljica: Naj Ofelija spregovori

Odmor za kavo

12.00 – mag. Mojca Poznanovič-Jezeršek, Vodja predmetne skupine za slovenščino, Zavod za šolstvo RS: Književna besedila v učnih načrtih za slovenščino

12.30 - dr. Vita Žerjal Pavlin, SŠ za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani: Ženski literarni glasovi v srednješolski učilnici

13.00 – mag. Bečir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe: sistemski in institucionalni dejavniki neenakosti na področju literarnega ustvarjanja

13.30 – dr. Bogomila Kravos, raziskovalka, pisateljica, publicistka in profesorica slovenščine iz Trsta, Sporočilnost ženskega pisanja (z ozirom na obrobje)

14.00 – dr. Milena Mileva Blažič, redna profesorica za didaktiko slovenščine na Pedagoški fakulteti v Ljubljani: Družbena odgovornost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS in učni načrti za slovenščino

14.30 – Tanja Tuma, ženski odbor SC PEN MIRA: Knjiga je ženskega spola, pisatelj pa moškega – uvod v javno diskusijo o spremembah v učnih načrtih za pouk slovenščine

15.00 – zaključki posveta in sporočilo za javnost

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid