Izid knjige Robotika in umetna inteligenca ob knjižnem sejmu 2014

V okviru 30. slovenskega knjižnega (26. do 30.11.2014) sejma bo prvič pokazana sveže tiskana nova knjiga Robotika in umetna inteligenca.

Organizacija euRobotics je formalna skupna organizacija robotske EU industrije in EU akademske robotske sfere. PPP SPARC (Public Private Partnership) kot glavna aktivnost euRobotics je eden od redkih EU partnerstev v H2020, sploh pa edini PPP predlagan s strani EC. V prihajajočem EU tednu robotike se bo na pobudo EU robotics po celi EU zvrstilo na stotine dogodkov povezanih z robotiko ( V tej množici najdemo obiske šol s predavanji, vodene oglede za skupine ljudi, odprta vrata laboratorijev, robote na javnih krajih in številne druge oblike.

V okviru 30. slovenskega knjižnega sejma bo prvič pokazana sveže tiskana nova knjiga Robotika in umetna inteligenca, v teh dneh jo je izdala Slovenska matica, založba, ki letos praznuje 150 letnico.

Namen pričujoče knjige je predstaviti slovenski javnosti dosežke slovenskih raziskav s področja robotike in umetne inteligence. Za te raziskave je predvsem značilna močna vpetost v mednarodni prostor. Knjiga lahko služi kot dodatni učbenik pri univerzitetnem študiju robotike in umetne inteligence. Sicer zahtevni problemi sodobne robotike in umetne inteligence so predstavljeni na dovolj enostaven način, tako da knjiga lahko pomeni zanimivo branje tudi za srednješolce in jih morda navduši za študij tehnike in naravoslovja.

Pisci posameznih poglavij knjige so raziskovalci z Univerze v Ljubljani in Inštituta "Jožef Stefan": T. Bajd, I. Bratko, S. Dragan, J. Lenarčič, M. Mihelj, M. Munih, J. Trontelj, F. Solina in A. Ude. Njihova poglavja lepo ustrezajo sodobni definiciji robotike, to je "inteligentni povezavi med zaznavanjem in gibanjem".

Slovenski robotiki na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in IJS so v zadnjih letih izdali tudi več knjig pri založbi Springer: T. Bajd s soavtorji, Introduction to robotics; T. Bajd s soavtorji, Robotics; J. Lenarčič s soavtorji, Robot mechanisms; M. Mihelj s soavtorji, Haptics for virtual reality and teleoperation; M. Mihelj s soavtorji, Virtual reality technology and applications.

Vir: Fakulteta za elektrotehniko UL, Napovednik.com

Zemljevid