Hrvoje Hiršl: Magnetofon

Predstavljamo novo zvočno instalacijo hrvaškega umetnika Hrvoja Hiršla, ki razširja magnetofonski mehanizem v prostorsko postavitev in ustvarja zvočno sliko prostora, v kateri je postavljena.

MoTA - Muzej tranzitornih umetnosti in T.R.I.B.E. - Tranzitorna raziskovalna iniciativa Balkana in vzhodne Evrope

predstavljata


HRVOJE HIRŠL: MAGNETOFON

Otvoritev: 9. junij 2014 ob 21h


MoTA Točka, Gosposvetska cesta 12, 1000 Ljubljana


O delu Magnetofon

Dvanajst magnetofonskih glav za predvajanje in snemanje je postavljenih na kovinsko konstrukcijo. Magnetofonski trak je kot loop speljan preko kolutov in pognjan z motorji. Zvok prostora je naključno posnet in predvajan na različnih delih navitega traku, kar omogoča konstantno povratno informacijo / zamik zvoka, ki v svoji intenziteti počasi narašča. Za razliko od klasične povratne zvočne zanke je ta hiperprostorska (hyperspatial) saj ima več istočasnih snemalnih točk, ki se vklapljajo naključno na naključnih mestih magnetofonskega traku.

Posneti zvok na magnetofonskem traku bo služil kot dokumentacija naključnih zvokov prostora in tudi kot osnova za nadaljnji razvoj projekta. Prostorski posnetek prostora in interakcija z njim ter stalno presnemavanje traku bi lahko služli tudi kot prostorski ojačevalec s poudarjanjem posebnosti posameznega prostora in performansa z umikanjem artikuliranih zvokov in njihovim abstrahiranjem, dokler ne ostaneta samo še če čisti zvok prostora in njegova resonanca.


Hrvoje Hiršl (rojen 1982) je umetnik in oblikovalec s Hrvaške. Diplomiral je iz oblikovanja
vizualnih komunikacij, nadaljuje pa na podiplomskem ötudiju zgodovine medijskih umetnosti
na univerzi Donau v Kremsu v Avstriji. Njegovi umetniški projekti potekajo na križišču diskurza sodobne in medijske umetnosti. Glavna področja njegovega zanimanja so: materialnost objekta, energija, ki jo oddaja v okolje in meje medija. Poskuša dekonstruirati umetniški objekt in ga razstaviti na njegove osnovne sestavne dele. Njegovo delo ni omejeno na posamezni medij, ampak zaobsega zvočne instalacije, video instalacije, interaktivne instalacije, printe, ipd. V svojem delu se pogosto nanaöa na dela drugih umetnikov in na razliËne fizične in filozofske koncepte, ki jih uporablja kot material za konstruiranje svojega lastnega umetniškega okolja.

Vir: MoTA Museum of Transitory Art, Napovednik.com

Zemljevid