Nataša Tajnik Stupar, Re- vizija, izbrana dela 2000 - 2013

Pregledna slikarska razstava likovnih del, naslalih med letom 2000 in 2013.

Umetnica se bo na tokratni slikarski razstavi predstavila z izbranimi deli iz časovnega obdobja med leti 2000 do 2013. Kurator razstave je Vasja Nagy, ki je o avtoričinem delu zapisal;

"Razstava Re-Vizija je zasnovana kot pregled preteklega ustvarjanja Nataše Tajnik Stupar, vendar že naslov, ki ji ga je nadela avtorica, govori o tem, da ne gre le za nazaj usmerjen pogled. Z roba prihodnosti zremo tudi naprej. Eden od razlogov za postavljanje pregledne razstave je lahko zaključek nekega obdobja, vendar v tem primeru temu ni tako. Bolj gre za prikaz kontinuitete ukvarjanja z nekaterimi temami, simboli in oblikami. Celo vprašanju razvoja, kot nekakšne hierarhične strukture, ki sili od manj k bolj, se z lahkoto odrečemo. Seveda je mogoče v deset in več letnem ustvarjanju opaziti spremembe tako v formalnem kot tehnično-tehnološkem pogledu. V obeh lahko začutimo samozavestno odmikanje od akademskih okvirov in stopanje po lastni poti raziskovanja in zrelega izražanja. Toda mar ni to lastnost vsakega radovednega duha? Mnogo bolj pomembne so premene vsebinske plati. Oziroma kako malo se je vsebinsko jedro spremenilo v vsem tem času. Rek, da slikar celo življenje slika eno sliko, lahko brez zadržkov uporabimo prav za njeno delo. Čeprav so motivi različni, se ves čas gibljemo v eni zgodbi. Le z različnimi besedami se pripoveduje in kaže z različnih strani. Ta slika ni zbirka prizorov in tudi zgodba ni linearna. Lirično izražanje, ki je ena od najbolj stalnih lastnosti dela Nataše Tajnik Stupar, ustvarja vtis potopitve v večdimenzionalen svet, v katerem se vse dogaja hkrati. Po eni strani so njene slike barviti vrtovi, v katerih si človekova duša spočije in se prerodi v njihovih izvirih, po drugi pa v njih najdemo vsakodnevne skrbi intimnega soočanja posameznika z zunanjim svetom."
(odlomek iz spremnega teksta "V navezi" iz kataloga, izdanega ob razstavi)

Nataša Tajnik Stupar je rojena leta 1974. Konča gimnazijo, leta 1999 diplomira na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo, pri prof. Gustavu Gnamušu in dr. Jožetu Muhoviču. Leta 2002 zaključi magistrski študij na isti ustanovi. Od leta 2002 je samostojna ustvarjalka na področju kulture in mladinska likovna pedagoginja, mdr. tudi na Umetniški gimnaziji Velenje. Ukvarja se s klasičnim slikarstvom, poseben poudarek daje risbi kot samostojni izrazni zvrsti. Njena dela se nahajajo v več slovenskih likovnih zbirkah, tako javnih kot zasebnih.

Vir: Nataša Tajnik Stupar, Napovednik.com

Zemljevid