Šolanje sveta (Schooling the Wrodl) - film in diskusija

Film, ki je v angleškem jeziku, je zelo informativen in obravnava področja izobraževanja, učenja in usposabljanja, ki so nam skrita ali prikrita. Predstavlja izobraževanje kot del celote, ki je povezano z vsemi pomembnimi vidiki našega življenja.

Napovednik za ta film si lahko ogledate na povezavi.

Predvajanju filma bo sledil pogovor.. Skupaj bomo skušali najti poti, kako skozi proces izobraževanja, učenja, usposabljanja pripraviti bodoče generacije k spodbujanju učenja v lokalni skupnosti in kako povečati odpornost družbe in zmanjšati šibkost na katero smo naleteli v družbi, ki ji kraljuje globalni pristop.

Diskusijo bo vodila gospa Brigita Lajkovič, ki na Schumacher kolidžu v Angliji trenutno opravlja magisterij na področju "Ekonomije v tranziciji" (poudarek na okoljevarstvu, samooskrbi, manjšem vplivu tujega kapitala in multinacionalnih organizacij). Pred tem je ga. Lajkovič zasedala vodstveni položaj na Mednarodni Ekonomski Fakulteti v Londonu.

Prijave sprejemamo na e-naslov: tomaz@glottanova.si.
Pohitite s prijavami. Interes je velik, prostorske zmožnosti pa so majhne.

Vir: Glotta Nova, Napovednik.com

Zemljevid