Odprtje razstave Trgi in mesta ob štajersko-hrvaški meji

  • Kaj: Muzejska razstava
  • Kdaj: četrtek, 15.3.2012 ob 19.00
  • Kje: Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1
  • Prireditelj: Zgodovinski arhiv Celje

Razstavo 3 hrvaških in 3 slovenskih arhivov bo odprl predstavnik Veleposlaništva Hrvaške mag. Marin Žužul.
Katalog k razstavi bo predstavil dr. Marko Zajc(Inštitut za novejšo zgodovino).
Glasbeno bo dogodek obarval duo Bojčevski-Mystica(Terraf

Razstava je plod zelo uspešnega sodelovanja v okviru projekta SIHeR, v katerega so poleg Zgodovinskega arhiva Celje vključeni še: Državni arhiv v Zagrebu, Državni arhiv za Medžimurje, Državni arhiv v Varaždinu, Zgodovinski arhiv na Ptuju ter Pokrajinski arhiv Maribor.

V šestih arhivih, kjer smo se v zadnjem času, povejmo odkrito, ukvarjali tudi z iskanji gradiva, ki bi bilo lahko argumentirana osnova pri iskanju rešitev v okviru arbitražnega odločanja o razmejitvah med državama, se zelo dobro zavedamo, da lahko našo dejavnost nadgradimo z akcijami, ki spodbujajo tvoren dialog med dvema zgolj upravno-politično ločenima prostoroma. Z aktualnim intenzivnim sodelovanjem arhivov z obeh strani meje in z izborom gradiva, ki nakazuje sobivanje ljudi z obeh strani meje, kažemo na rešitve, kako tudi ljudem zunaj obmejnega prostora pokazati na uspešno sodelovanje med obema državama in narodoma. Odnosi med narodoma so bili v preteklosti razmeroma vedno zelo dobri in so le redko podlegli in padli pod vtis populističnemu uprizarjanju incidentov. Sporočilo bogate kulturne dediščine naznanja, da Slovenci in Hrvati znamo gojiti tolerantne odnose ter skozi delo, ki rojeva rezultate, zelo dobro spletamo tudi pristne prijateljske vezi.

Gradivo razstave se skozi ožji izbor arhivskega gradiva osredotoča na predstavitev zgodovine 16 obmejnih trgov, mest in sedežev arhivov. Ob razstavi je izšel tudi obširen in likovno zelo bogato opremljen katalog. V razstavo in katalog so vključene predstavitve: Zagreba, Samobora, Celja, Brežic, Podčetrtka, Rogatca, Ptuja, Ormoža, Središča ob Dravi, Varaždina, Krapine, Vinice, Maribora, Ljutomera, Čakovca in Štrigove. Avtorji predstavitev so: dr. Borut Batagelj, Jurica Cesar, Mojca Horvat, Damir Hrelja, Branka Molnar, Jasna Požgan, Ana Tuk, dr. Dejan Zadravec in dr. Aleksander Žižek. Razstavo in katalog je idejno oblikoval Damir Klaić.

Razstava in katalog v posameznih poudarkih ne gradita le na "biserih" iz naših arhivskih depojev, temveč izpostavljata tudi obmejno simbiozo med mesti, trgi in njihovimi prebivalci ter sugerirata na skupno usodo ljudi s tega širšega območja, ki je v upravno-političnih okvirjih imelo skoraj vselej značaj obmejnega prostora, a meja navkljub vsemu v daljših časovnih lokih med ljudmi ni zasekala kot zapora in ograjevanje.

Načrt projekta je, da predstavitev obmejnih trgov in mest najprej obide vse sodelujoče arhive, nato pa gostuje tudi v trgih in mestih ob meji. Skupen projekt tako nikakor ni in ne bo le dokaz, da sodelujoči arhivi v projektu zmoremo in znamo dobro sodelovati, saj to počnemo že zelo dolgo, ampak tudi ta, da z našimi skupnim delom prihajamo do rezultatov, ki so lahko odličen model sobivanja v novih družbeno-političnih okvirjih.

Razstava, ki je bila na ogled v februarju v Zagrebu, zdaj prihaja prvič v Slovenijo. Vsaj mesec dni bo na ogled v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje.

Vir: Zgodovinski arhiv Celje, Napovednik.com