Neforma 13

glasba:

Marko Brdnik - harmonika
Žiga Golob - kontrabas

ples:

Bara Kolenc, Teja Reba, Loup Abramovici

Serija improvizacij omogoča medsebojno povezovanje in spoznavanje ustvarjalcev s področja sodobnih glasbenih praks in umetniki s področja performativnih umetnosti. Redni improvizacijski nastopi spodbujajo preverjanje lastnih principov ustvarjanja, soočenje z drugimi izvajalci, raziskavo postopkov in refleksijo, ter hkrati seznanjajo javnost z ustvarjalnimi potenciali na omenjenih umetniških področjih.Vnaprej bodo dogovorjene le glasbene in performativne zasedbe posameznega dogodka, ki bo temeljil na postavkah improvizacije in interakcije. Neforma želi spodbuditi sodelovanje različnih avtorjev, ter jim omogočiti platformo za preizkus njihovih postopkov ustvarjanja.

Vir: Zavod Sploh, Napovednik.com

Zemljevid