Neforma 8

Ples: Ivan Mijačevič, Sinja Ožbolt, Ma’ayan Danoch. Glasba: Bojan Cvetrežnik – violina in razni akustični inštrumenti. Klemen Bračko - violina in razni akustični inštrumenti

Serija improvizacij omogoča medsebojno povezovanje in spoznavanje ustvarjalcev s področja sodobnih glasbenih praks in umetniki s področja sodobnega plesa. Redni improvizacijski nastopi spodbujajo preverjanje lastnih principov ustvarjanja, soočenje z drugimi izvajalci, raziskavo postopkov in refleksijo, ter hkrati seznanjajo javnost z ustvarjalnimi potenciali na omenjenih umetniških področjih.Vnaprej bodo dogovorjene le glasbene in plesne zasedbe posameznega dogodka, ki bo temeljil na postavkah improvizacije in interakcije. Nekateri dogodki bodo povsem improvizirani, drugi pa bodo kombinacija strukturiranega plesa in improvizirane glasbe oziroma strukturirane glasbe in improviziranega giba. Neforma želi spodbuditi sodelovanje različnih avtorjev, ter jim omogočiti platformo za preizkus njihovih postopkov ustvarjanja.

Vir: Zavod Sploh, Napovednik.com

Zemljevid