Arjan Pregl: Razstava z razmeroma dolgim naslovom, sestavljenim iz devetih besed

Arjan Pregl: Razstava z razmeroma dolgim naslovom, sestavljenim iz devetih besed

Arjan Pregl bo v galeriji Equrna razstavil slike, ki jih je naslikal. Razporedil jih bo po stenah galerije.

Zaenkrat še ni mogoče natančno navesti, koliko slik bo na ogled, in ali bodo razporejene po prav vseh stenah, a ocena je, da bo slik nekje med devetnajst in sedemintrideset, razporejene pa bodo po najmanj petih, mogoče celo osmih stenah. Vse skupaj bo bolj jasno v trenutku, ko bo razstava postavljena, kar pa se bo zgodilo kasneje, kot bo pričujoče besedilo poslano medijem, da ga bodo lahko povzemali in s tem obveščali zainteresirano javnost. Le-ta bo potem, na podlagi napisanega besedila, morebiti natisnjene reprodukcije, imena razstavljalca ali renomeja galerije, prišla in si razstavo tudi ogledala.

Kot nakazuje že naslov, gre pri razstavi tudi za samonanašanje. Definicija pravi, da se "samonanašanje nanaša na zmožnost subjekta, da govori ali se nanaša nase1". Cilj slik iz Razstave s precej dolgim naslovom, sestavljenim iz devetih besed pa seveda ni samonanašanje, ki bi poudarjalo avtonomijo slike v modernističnem smislu. Toda, to besedilo ni mišljeno kot interpretacija, zato naj navedemo le dejstva.

Arjan Pregl se bo v Galeriji Equrna predstavil tretjič. Razstavil bo tri cikle slik. Cikel Slika v sliki prikazuje poosebljeno sliko (z rokami in nogami) v različnih, bolj ali manj vsakdanjih situacijah. Pri Slikah na kilo je prodajna cena določena z natančnim tehtanjem po principu več barve – nižja cena, manj barve – višja cena. Pri Umetnostnozgodovinskih slikah pa so ob barvnih madežih zapisane filmske fraze, za katere vsi vemo, od kod izvirajo, kdo naj bi jih izrekel v katerem filmu, a tam pravzaprav nikoli niso bile zares izrečene.

Razstavo je podprla Mestna občina Ljubljana.

Vir: Galerija Equrna, Napovednik.com

Zemljevid