GLK Growing Like Kids: Sum Up

Predstava SUM UP (Povzetek) je to, na kar namiguje naslov: povzetek, refleksija in ocena raziskovalnega procesa, ki se ukvarja z vprašanjema improvizacije in performativnosti.

Zavod EN-KNAP
GLK Growing Like Kids: Sum Up

Gyula Cserepes, Luke Dune, Katja Legin

Predstava SUM UP (Povzetek) je to, na kar namiguje naslov: povzetek, refleksija in ocena raziskovalnega procesa, ki se ukvarja z vprašanjema improvizacije in performativnosti. Dobimo subjektivno in osebno refleksijo treh avtorjev, udeležencev in izvajalcev, oseb, ki sodelujejo v določeni obliki usmerjene in koreografirane "didaktične predstave". Ta skuša ne le podati vpogled v sam proces ustvarjanja, pač pa ga tudi ovrednotiti ter ustvarjanje samo vzpostaviti kot temo predstave.


Ustvarjalci GLK in SUM UP, združeni v kolektivu GLK, so plesalci v mednarodnem ansamblu EnKnapGroup (EKG), ki je v zadnjem času začel spodbujati neodvisno ustvarjanje svojih članic in članov (Luke in Gyula sta še vedno njegova dejavna člana, medtem ko Katja v njem ne sodeluje več).

Vir: Zavod En-Knap, Napovednik.com

Zemljevid