Neforma4

Jelena Ždrale - violina
Andraž Mazi - kitara
Katja Legin - ples

NEFORMA - serija glasbeno-plesnih improvizacij v Španskih borcih

Serija improvizacij omogoča medsebojno povezovanje in spoznavanje ustvarjalcev s področja sodobnih glasbenih praks in umetniki s področja sodobnega plesa. Redni improvizacijski nastopi spodbujajo preverjanje lastnih principov ustvarjanja, soočenje z drugimi izvajalci, raziskavo postopkov in refleksijo, ter hkrati seznanjajo javnost z ustvarjalnimi potenciali na omenjenih umetniških področjih.Vnaprej bodo dogovorjene le glasbene in plesne zasedbe posameznega dogodka, ki bo temeljil na postavkah improvizacije in interakcije. Nekateri dogodki bodo povsem improvizirani, drugi pa bodo kombinacija strukturiranega plesa in improvizirane glasbe oziroma strukturirane glasbe in improviziranega giba. Neforma želi spodbuditi sodelovanje različnih avtorjev, ter jim omogočiti platformo za preizkus njihovih postopkov ustvarjanja.

Nastaja v produkciji Zavoda Sploh, s pomočjo Ministrstva za kulturo RS, ter partnerjev En- Knap in Španski borci

Vir: Zavod Sploh, Napovednik.com

Zemljevid