Chado Urasenke Tankokai Slovenija

  Chado poznamo, kot najbolj reprezentativno obliko nesnovne kulturne dediščine japonske, ki sloni na principih harmonije, spoštovanja, čistosti in spokojnosti. Izraz chado ("pot čaja") poudarja, da gre za proces vseživljenskega izpopolnjevanja, način življenja, pogled na svet oziroma življensko filozofijo. Chado skupina deluje v prostorih Slovenskega Etnografskega Muzeja že od leta 2006 in je leta 2016 ustanovila društvo ter še naprej tesno sodeluje s Slovenskim Etnografskim Muzejem, kjer ima društvo tudi svoj sedež. Društvo Chado Urasenke Tankokai Slovenija je neprofitna nevladna organizacija, katere cilj je, da kot 110. uradna predstavnica Urasenke šole poti čaja izven Japonske, razširja znanje ter razumevanje poti čaja (Chado).

  Spremljajte nas na socialnih omrežjih:

  Facebook - Chado Urasenke Tankokai Slovenija
  Instagram - @urasenkeslovenija
  Twitter - @Urasenke_si

  Chado is known as the quintessential intangible cultural heritage of Japan, based on the principles of harmony, respect, purity and tranquility. The term chado ( "the way of tea") stresses that it is a process of life-long training, lifestyle, world view and life philosophy. Chado group has been active on premises of the Slovenian Ethnographic Museum since 2006 and in 2016 founded the Association which resides at the Slovenian Etnographic Museum and continues to work in close cooperation with the museum. Chado Urasenke Tankokai Slovenia Association is a non-profit non-governmental organization whose goal, as the 110. official representative of the Urasenke tea school outside Japan, is to expand the knowledge and understanding of the way of tea (Chado).

  Follow us on social media:

  Facebook - Chado Urasenke Tankokai Slovenija
  Instagram - @urasenkeslovenija
  Twitter - @Urasenke_si