Center za šport, turizem, informiranje in kulturo

Center za šport, turizem, informiranje in kulturo

    STIK je osrednja organizacija za upravljanje turistične destinacije Laško - sotočje dobrega.

    Zavod je glavni povezovalec turističnih ponudnikov na območju. Kot destinacijska organizacija načrtujemo in izvajamo ključne turistične funkcije na območju. Cilj našega delovanja je povezanost ljudi, projektov, institucij in sektorjev, povezanih s turizmom. Zavod deluje v skladu s sprejetimi strategijami turističnega razvoja območja in v skladu z letnimi plani.