Belokranjski muzej Metlika

  Belokranjski muzej skrbi za belokranjsko premično kulturno dediščino, ki jo predstavljajo predmeti osnovnih zbirk (arheologija, kulturna zgodovina, umetnostna zgodovina, etnologija, novejša zgodovina), šestih dodatnih zbirk (lapidarij, numizmatika, plakati, razglednice, tehniška dediščina, naravoslovje) in ene posebne zbirke (donacija Kambič).

  Kot splošni regionalni muzej predstavlja vez med preteklostjo in sedanjostjo zlasti v izobraževalnih procesih, ko s stalnimi in občasnimi razstavami, založniško dejavnostjo ter pedagoškimi, andragoškimi in popularizacijskimi programi prispeva k utrjevanju narodne zavesti in nacionalne identitete. Njegova skrb za dediščino je v obmejni pokrajini še toliko pomembnejša.

  • 11 Sreda
   December, 2019
  Predavanje Lucije Grahek
  ob 18.00
  Strokovno izobraževanje
  Predavanje Lucije Grahek
  Belokranjski muzej Metlika
  Še traja:
  Božidar Jakac v Beli krajini
  od 9.00 do 17.00
  Likovna razstava
  Božidar Jakac v Beli krajini
  Galerija Kambič, Cesta bratstva in enotnosti 51, Metlika