Atelje Flikepike

Atelje Flikepike

    V tečajih FLiKEpike naučimo šivati za male in velike!

    Organiziramo tečaje in delavnice šivanja za odrasle. Tečaji šivanja FLiKEpike potekajo v majhnih skupinah (do 5 tečajnikov) zato je poudarek na individualnemu pristopu. Prilagajamo se znanju in željam posameznika, da naši tečajniki kar največ odnesejo od tečaja v čim krajšem času.