Akademski pevski zbor Rogaška Slatina

    Vokalna skupina Pegazove muze, deluje kot sekcija Kulturnega društva APZ Rogaška Slatina. Skupina mladih muzikaličnih žensk aktivno deluje od leta 2005. Umetniško jih je do leta 2015 vodila prof. Mihaela Pihler, v 2016 pa je vodenje prevzela mlada vsestranska umetnica in glasbenica Kaja Bicskey.
    Javnosti se Pegazove muze predstavljajo z repertoarjem sestavljenim iz slovenskih in tujih zabavnih, umetnih in narodnih pesmi. V preteklih sezonah je skupina nastopila tako v domačem okolju kot tudi drugod po Sloveniji. Pri tem je sodelovala z različnimi izvajalci (Slovenski oktet, Komorni moški zbor Celje, Mešani pevski zbor Strune, Ženski pevski zbor Slovenske Konjice, Vokalna skupina Goldinar, Vokalna skupina Vitis, Osti Jarej idr.) ter organizatorji kulturnih prireditev. Nastope in gostovanja so Pegazove muze v preteklosti nadgradile tudi z udeležbami na tekmovanjih, kjer so prejele več nagrad.
    Organizirajo tudi posebne kulturne projekte, kjer združujejo vokalno glasbo z drugimi zvrstmi umetnosti. Prav tako jim ni tuja želja po pomoči soljudem, saj prirejajo dobrodelne prireditve. V letu 2009 so izdale tudi svojo prvo samostojno zgoščenko. Obilica idej in pestra sestava repertoarja dajejo skupini potrebno energijo za nove podvige – tako pri ustvarjanju novih glasbenih in kulturnih projektov, kot tudi za nastope in gostovanja doma, po Sloveniji in drugje.