Akademija za zdravilstvo

  Za razvoj zdravilskega potenciala v Sloveniji

  Priljubljenost in porast zdravilskih metod je od sredine 80 let prejšnjega stoletja opaziti po vsej Evropi, tudi v Sloveniji. Kar velja ne samo za tradicionalno najbolj razširjeno zeliščarstvo in različne bioenergijske metode, temveč tudi za k nam prenesene starodavne metode z Vzhoda (kot sta denimo ajurveda in tradicionalna kitajska medicina); ter tudi za v sodobnem času razvite energijsko-informacijske metode, ki temeljijo na biopolju, kot je na primer infopatija (zdravilska metoda, ki je sad domačega dela – Inštituta Bion – njegovega navdiha, pameti in znanstvenega raziskovanja).

  Slovenija ima zelo bogat zdravilski potencial, veliko nadarjenih ljudi, ki svoje poslanstvo in delo vidijo prav v pomoči ljudem s pomočjo zdravilskih metod. Z željo spodbuditi ta potencial k razvoju in razcvetu ter prispevati k dvigu njegove kvalitete v dobrobit ljudi in nacionalnega zdravja smo v Inštitutu Bion ustanovili prav posebno šolo za zdravilce – Akademijo za zdravilstvo.

  Pri oblikovanju in izvajanju Akademije za zdravilstvo nas vodi nekaj namenov.

  Prvič, s svojim delom želimo pripomoči k dvigu kvalitete zdravilske stroke ter prispevati k gradnji mostu med t. i. alternativnim in akademskim zdravljenjem. Zato, da bi s tem največ pridobili prav zdravljenci, s potrebami in zagatami katerih se redno srečujemo pri svojem delu v Zdravilnem centru Medin.

  Drugič, že obstoječe zdravilske šole ponujajo strokovno-specialno znanje in veščine, mi pa želimo to dopolniti in nadgraditi s temeljnimi in splošnimi zdravilskimi znanji in praksami, ki jih vsak zdravilec potrebuje, da dvigne kvaliteto svojega dela. Program smo oblikovali tako, da usposobi zdravilca več nivojsko za to plemenito poslanstvo: teoretično in praktično; intelektualno in psihološko, energijsko in telesno ter tudi intuicijsko. Program povezuje znanje – bogato, poglobljeno in praktično uporabno znanje za samostojno zdravilsko delo na več strokovnih smereh – različne učinkovite zdravilske prakse – in delo zdravilca na sebi. Obenem pri usposabljanju povezuje t. i. alternativno in šolsko zdravljenje, z namenom čim bolj kvalitetno in učinkovito pomagati zdravljencem.

  Tretjič, želimo prispevati k povezovanju in sodelovanju znotraj zdravilske stroke, zato smo na enem mestu povezali različne strokovne zdravilske prakse. K sodelovanju smo pritegnili predstavnike različnih specialno-strokovnih zdravilskih smeri, in sicer ajurvede, bioresonance, zeliščarstva, vibracijskega zdravljenja (infopatije, radionike) in morda se bo na to vabilo odzval še kdo.

  In nenazadnje, kar je prav tako pomembno, v spodbudo nam je bila tudi povsem praktična potreba zdravilcev, da svoje delo legalizirajo. Usposabljanje na naši šoli vam bo to olajšalo.

  Zdravilstvo je v Sloveniji od sprejetja Zakona o zdravilstvu leta 2007 legalizirana družbena dejavnost. V skladu z zakonom je med zdravilskimi sistemi, ki se jih sme izvajati v Sloveniji, tudi TKM, med metodami pa tudi infopatija, informacijska zdravilska metoda, ki temelji na dinamični urejenosti vode. Pogoje za legalno opravljanje zdravilske dejavnosti določa Zakon o zdravilstvu.

  Po opravljenem pisnem in ustnem izpitu na koncu izobraževanja študenti prejmete certifikat Akademije za zdravilstvo.

  Informacije in prijave: info@akademija-zdravilstvo.si, 01/513-11-46, 051-377-388, 

  Akademija za zdravilstvo
  Inštitut Bion, Stegne 21, 1000 Ljubljana