Akademija za glasbo UL

Akademija za glasbo UL

    Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo (UL AG) je edina visokošolska univerzitetna izobraževalna institucija za celotno področje glasbene umetnosti v državi in zato nacionalnega pomena za razvoj slovenske glasbene ustvarjalnosti, poustvarjalnosti in glasbenopedagoške stroke.