Tedenski izbor naj dogodkov

Zavod Svibna

  ZAVOD SVIBNA, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja

  Zavod Svibna (nekoč Zavod Vrbov Log) je neprofitna organizacija, doma blizu neolitskega najdišča Ajdovska jama.
  Naslov: Brezovska Gora 19, p. 8273 Leskovec pri Krškem; Telefon: 07 49 13 505, 031 329 625

  Dejavnosti:
  Turistične animacije: vodenje v Ajdovsko jamo in po njeni okolici - predstavitev življenja v maljši kameni dobi, življenja in simbologije netopirjev, naravnih vrednot okolice; programi, animacije po Posavju;
  Promocija in varstvo kulturne dediščine - različni projekti, povezani z mlajšo kameno dobo, mlajšo železno dobo, kmečkimi šegami, verovanji
  Promocija in varstvo naravne dediščine: netopirji, biotska raznovrstnost Zeleni festival, Evropska noč netopirjev
  Izobraževanja: področje ekološkega kmetijstva, starih ljudskih praks, obnovljivi viri energije študijski krožki;
  Založnistvo.
  Spominki.