RTV Slovenija 3

6.00 Sporočamo 
6.05 Dnevnik Slovencev v Italiji 
6.30 Primorska kronika 
6.50 Kronika 
7.00 Sporočamo 
7.05 Mostovi - Hidakoddaja TV Lendava
7.35 Žarišče 
7.45 Kronika 
8.00 Sporočamo 
8.50 Kronika 
9.00 Sporočamo 
9.05 Profil, Marinka Poštrak 
9.30 Žarišče 
9.50 Kronika 
10.00 Sporočamo 
10.05 Tedenski pregled 
10.20 Novinarska konferenca predsednikauprave Mercatorja Tomislava Čizmića
10.35 Iz dnevnega reda: Zakon o zdravstvenidejavnosti
10.45 Novinarska konferenca Inšpektorata RSza delo (Poročilo o delu za leto 2016)
10.50 Kronika 
11.00 Redna seja Državnega zbora (Zakon okazenskem postopku), povzetek
12.00 Novinarska konferenca ministrstva zadelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o stanju na trgu dela
12.30 Sredin gost: Dr. Milan Brglez 
13.10 Novinarska konferenca nepovezanegaposlanca Andreja Čuša o prekinitvi pristopnih pogajanj o članstvu Turčije v EU
13.20 Kronika 
13.30 Prvi dnevnik 
13.50 Poslanski premislekAli država vzpodbuja humanitarnost podjetnikov?
14.00 Redna seja Državnega zbora (Zakon opokojninskem in invalidskem zavarovanju), povzetek
14.15 Redna seja Državnega zbora (poslanskavprašanja predsedniku vlade), povzetek
14.30 Prvi dnevnik 
14.50 Slovenija in Evropa: Erdoganova Turčijapo referendumu
15.35 Redna seja Državnega zbora (poslanskavprašanja ministrom), povzetek
15.50 Novinarska konferenca Zavezništva glederazkritja dokumentov o nabavi žice in panelnih ograj
16.00 Res publica: Se država sme vpletati vreševanje Mercatorja?
16.50 Redna seja Državnega zbora (Zakon opogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za RS), povzetek
17.00 Novinarska konferenca predsednikauprave Mercatorja Tomislava Čizmića
17.30 Poročila ob petih 
17.40 Novinarska konferenca Inšpektorata RSza delo (Poročilo o delu za leto 2016)
17.50 Kronika 
18.00 Poročila ob petih 
18.10 Novinarska konferenca SDS o novelizakona o financiranju vzgoje in izobraževanja
18.35 Novinarska konferenca Sekcije zasadjarstvo pri GZS o predlogih za sistemsko ukrepanje proti posledicam pozebe
19.00 Dnevnik 
19.25 Kronika 
19.35 Redna seja Državnega zbora (zakon ostarševskem varstvu in družinskih prejemkih), povzetek
19.45 Novinarska konferenca ZL o novelizakona o inšpekciji dela
19.55 Sporočamo 
20.00 Redna seja Državnega zbora (poslanskavprašanja predsedniku vlade), povzetek
20.15 Svet v besedi in sliki 
20.30 Politik, to sem jaz! Suzana Lep Šimenko, SDS
21.05 Iz dnevnega reda: Zakon o zdravstvenidejavnosti
21.15 Utrip 
21.30 Žarišče 
21.45 Kronika 
21.55 Sporočamo 
22.00 Utrip s tolmačem 
22.10 Šport 
22.25 Primorska kronika