Nova TV

5.10 Dnevnik Nove TV R 
6.05 Nad lipom 35 R 
6.40 Slugttera, crtana serija 4/13 
7.05 Robocar Poli, crtana serija 26/52 
7.15 Maša i medvjed ,crtana serija 5/26 
7.25 Psići u ophodnji,crtana serija 25/26 
7.50 TV Izlog 
8.05 Zauvijek susjedi, serija R 
9.15 TV Izlog 
9.30 Inspektor Rex, serija (12) 10/15 
10.30 IN magazin R 
11.20 Nad lipom 35 
12.30 Obitelj mog oca, serija R 
13.35 Sudbina, serija R 
14.00 Vijesti Nove TV 
14.10 Sudbina, serija R - nast. 
14.50 Zlatni dvori, serija R 
15.55 Zauvijek susjedi, serija 21/80 
16.25 Zauvijek susjedi, serija 25/80 
17.00 Vijesti Nove TV 
17.30 IN magazin 
18.15 Anđeli, serija 109 
19.15 Dnevnik Nove TV 
20.15 Sudbina, serija 64 
21.15 Obitelj mog oca, serija 23 
22.15 Zlatni dvori, serija 102 
23.05 Večernje vijesti 
23.30 Kućna zečica, igrani film (12 
4.55 Dnevnik Nove TV R