Nova TV

5.40 Dnevnik Nove TV R 
6.30 Nad lipom 35 R 
7.40 Spužva Bob Skockani, crtana serija 38/40 
8.05 Robocar Poli, crtana serija 1/52 
8.15 Maša i medvjed ,crtana serija 5-6/26 
8.35 TV Izlog 
8.50 Zauvijek susjedi, serija R 
9.55 TV Izlog 
10.10 Inspektor Rex, serija (12) 15/15 
11.10 IN magazin R 
12.00 Nad lipom 35 
13.10 Sudbina, serija R 
14.00 Vijesti Nove TV 
14.10 Sudbina, serija R - nast. 
14.55 Zlatni dvori, serija R 85 
15.55 Zauvijek susjedi, serija 80/100 
16.25 Zauvijek susjedi, serija 69/100 
17.00 Vijesti Nove TV 
17.30 IN magazin 
18.15 Anđeli, serija 84 
19.15 Dnevnik Nove TV 
20.15 Sudbina, serija 38 
21.30 Zlatni dvori, serija 87 
22.30 Večernje vijesti 
22.50 Gas do daske, serija (12) 11/13 
23.40 Vojnici sreće, igrani film