Nova TV

5.30 Dnevnik Nove TV R 
6.20 Winx Club,crtana serija 12/26 
6.45 Song club 18/25 
6.50 Fun with Flupe, crtana serija 22/26 
6.55 Song club 19/25 
7.00 Nad lipom 35 
8.20 TV Izlog 
8.35 Inspektor Rex, serija (12) 12/12 
9.35 TV Izlog 
9.50 Ponovno rođen, serija R 
10.55 Anđeli, serija R 
11.55 IN magazin R 
12.45 Zauvijek susjedi, serija 38/100 
13.20 Farma (12) R 
14.00 Vijesti Nove TV 
14.10 Farma (12) R 
14.55 Farma zoom (12) 17 
15.55 Zlatni dvori, serija R 
17.00 Vijesti Nove TV 
17.30 IN magazin 
18.15 Anđeli, serija 6 
19.15 Dnevnik Nove TV 
20.15 Farma (12) 21 
21.30 Zlatni dvori, serija 17 
22.30 Ponovno rođen, serija 24 
23.30 Večernje vijesti 
23.55 Farma zoom (12