Nova TV

5.25 Dnevnik Nove TV R 
6.15 Nad lipom 35 R 
7.00 Spužva Bob Skockani, crtana serija 19/40 
7.20 Robocar Poli, crtana serija 19/52 
7.35 Maša i medvjed ,crtana serija 19/26 
7.45 Mašine priče,crtana serija 19/26 
7.55 TV Izlog 
8.10 Inspektor Rex, serija (12) 12/12 
9.10 TV Izlog 
9.25 Nad lipom 35 
10.40 Anđeli, serija R 
11.40 IN magazin R 
12.30 Samo ti pričaj, serija R 
13.15 Farma (12) R 
14.00 Vijesti Nove TV 
14.10 Farma (12) R 
14.55 Farma zoom (12) 39 
15.55 Zlatni dvori, serija R 
17.00 Vijesti Nove TV 
17.30 IN magazin 
18.15 Anđeli, serija 26 
19.15 Dnevnik Nove TV 
20.15 Farma (12) 47 
21.30 Zlatni dvori, serija 39 
22.30 Provjereno 
23.40 Večernje vijesti