Zavod Svibna

  ZAVOD SVIBNA, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja

  Zavod Svibna (nekoč Zavod Vrbov Log) je neprofitna organizacija, doma blizu neolitskega najdišča Ajdovska jama.
  Naslov: Brezovska Gora 19, p. 8273 Leskovec pri Krškem; Telefon: 07 49 13 505, 031 329 625

  Dejavnosti:
  Turistične animacije: vodenje v Ajdovsko jamo in po njeni okolici - predstavitev življenja v maljši kameni dobi, življenja in simbologije netopirjev, naravnih vrednot okolice; programi, animacije po Posavju;
  Promocija in varstvo kulturne dediščine - različni projekti, povezani z mlajšo kameno dobo, mlajšo železno dobo, kmečkimi šegami, verovanji
  Promocija in varstvo naravne dediščine: netopirji, biotska raznovrstnost Zeleni festival, Evropska noč netopirjev
  Izobraževanja: področje ekološkega kmetijstva, starih ljudskih praks, obnovljivi viri energije študijski krožki;
  Založnistvo.
  Spominki.