Marko Modic - Objekti

Marko Modic - Objekti 1Povečaj sliko

Vljudno vabljeni na prodajno razstavo v AteljeGalerijo, kjer bomo predstavili dela Marka Modica.

MARKO MODIC - OBJEKTI

Marko Modic je znani slovenski umetniški fotograf, ki živi dinamično, vznemirljivo, edinstveno življenje, kar se odraža v umetnosti. Njegove zadnje slike –objekti so zabavne in izvirne, polne presenečenj. V njih so montirani redki kosi iz polpreteklih strojev in aparatov, ki dopolnjujejo risbo in barve in vabijo v slast urejenega kaosa. Razbite drage ure, razkriti mehanizmi in raztreseni fragmenti nastopajo kot metafora za urejanje lastne identitete v svetu videzov. V njih gori želja po povezovanju navidez razdrobljenih dogodkov, doživetij , izkušenj, mikro in makro sveta, svetlobe in očesa. Fragmentirani svetovi so natančni in zgolj navidez razpršeni- z malo domišljije oživijo v zdaj tragični, zdaj humorni svet haptično občutenega perpetum mobila, ki to ni. Nova dela Marka Modica manipulirajo z izkušnjami fotografije in slikarstva nov in svež način.

Vir: Atelje Galerija, Napovednik.com

Atelje Galerija

Atelje Galerija 1Povečaj sliko
Atelje Galerija 1Atelje Galerija 2Atelje Galerija 3Atelje Galerija 4Atelje Galerija 5Atelje Galerija 6Atelje Galerija 7Atelje Galerija 8Atelje Galerija 9Atelje Galerija 10
O Atelje Galeriji

Atelje Galerija je nastala leta 1998. Je prostor v slikoviti stavbi na Gallusovem nabrežju v Ljubljani, v katerem sta se sprva predstavljali dve področji: arhitektura oziroma oblikovanje in likovna umetnost - slikarstvo, kiparstvo in fotografija. Težnja arhitektke z izkušnjo ustvarjalke in oblikovalke prostora, je bila le-tega nadgraditi in oplemenititi ne samo z dobro oblikovanim uporabnim predmetom, temveč tudi s primerno umeščenim umetniškim izdelkom.
V preteklih desetih letih se je zvrstilo več razstav oziroma postavitev likovnih in oblikovalskih del tudi v sklopu večjih kulturnih prireditev v prestolnici. Leta 2008 se studio za ahitekturo dislocira in Atelje Galerija postane prodajna galerija, ki stremi k vpetosti v trg sodobne vizualne umetnosti, unikatnega oblikovanja, k njegovemu širjenju ter k medgalerijskemu sodelovanju in povezovanju v slovenskem in mednarodnem okolju.
Atelje Galerija soustvarja kulturni utrip v privlačnem, zgodovinskem delu mestnega jedra Ljubljane in združuje sodobne umetnike in oblikovalce v različnih poljih ustvarjanja.Njihova dela sestavljajo mozaik sedanje ustvarjalne scene avtorjev vizualne umetnosti - slikarjev, kiparjev, fotografov in oblikovalcev v kovini, steklu, usnju, tekstilu ter drugih naravnih in umetnih materialih.
Atelje Galerija je tudi virtualna galerija, namenjena predstavljanju avtorjev in informiranju zainteresirane javnosti, obenem pa je njeno poslanstvo tudi pomoč pri uveljavitvi mladih izvirnih ustvarjalcev.


About Atelje Galerija

Atelje Galerija was created in 1998. It is premises in a picturesque building on Gallusovo nabrežje in Ljubljana, in which two fields were initially presented: architecture or design and fine art – painting, sculpture and photography. The aspiration of the architect, with experience as a creator and spatial designer, was to supplement and enrich this not just with well-designed functional objects but also with suitably placed art products.
In the past ten years, a number of exhibitions or installations of art and design works have taken place, including within the context of major cultural events in the capital. In 2008, the studio for architecture split off and Atelje Galerija has become a sales gallery, which is striving to establish itself in the market of contemporary visual art and unique design and to disseminate such art and design, and to inter-gallery cooperation and linkage in the Slovene and international environment.
Atelje Galerija helps create the cultural pulse in the attractive, historical part of the city core of Ljubljana and links contemporary artists and designers in various fields of creativity. Its work comprises a mosaic of the current creative scene of authors of visual art – painters, sculptors, photographers and designers in metal, glass, leather, textiles and other natural and artificial materials.
Atelje Galerija is also a virtual gallery, dedicated to presenting authors and informing the interested public and, at the same time, its mission is also to help young original creators get established.

www.ateljegalerija.si

Odprto:

pon: od 10.00 do 19.00
tor: od 10.00 do 19.00
sre: od 10.00 do 19.00
čet: od 10.00 do 19.00
pet: od 10.00 do 19.00
sob: od 10.00 do 13.00

Galerije slik s preteklih dogodkov